۱۳۸۷-۰۹-۰۹


سراب نیز پاره ای از معنای توست،
باور کن،
سخن که می گویی از آب.
"اسماعیل خویی"


An Audience With The Pope

Elbow
2.55Mb


برچسب‌ها:|۱۷:۰۶|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۰۹-۰۲


چه سرگردان است این عشق
که باید نشانی اش را
از کوچه های بن بست گرفت
چه حدیثی است عشق

که نمی پوسد و افسرده نیست
حتی آن هنگام
که از آسمان به خانه آوار
شود

"احمدرضا احمدی"

برچسب‌ها:|۱۷:۱۹|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۰۸-۲۵به همون راحتی که شروع شد تموم می شه

می بینمت ، شاید ، یه روزی ، یه جایی ، بازم

نه بغضی نه گله ای نه حرفی فقط

می بینمت ، شاید ، یه روزی ، یه جایی ، بازمSay After Me
Bic Runga
MB 1.08

برچسب‌ها:|۱۱:۴۵|arash xak
________________________________________________________

۱۳۸۷-۰۸-۲۰


تورا در این گوشه امروز ..از این گوشه امروز التماس میکنم که تورا به یاد من بیاورد که تورا از یاد من نگیرد.
در این حجره ربوده شده از تاریخی موقت،در این گوشه از یاد رفته تاریک،در این لحظه بی هویت صامت،از همه صداها و رویت ها التماس میکنم که خواب تورا و عطر بید مشک تورا هرگز به تمامی از من نگیرد.
در این گوشه در شب تورا دوست میدارم و این شب ،مثل هر شب،می تواند شب هستی موقت من باشد.
"پرویز دوایی"

The Spirit
Sacred Spirit
1.8Mb

برچسب‌ها:|۲۱:۴۶|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۰۸-۱۹سبابه اش شهادت آهو هاست
حکمی صریح یافته ام من از او
که گیسوان شعله ورش را
بر صفحه های مرده بیافشانم
و شاهد قیامت آهوها باشم
"براهنی"Orange sky

برچسب‌ها:|۱۰:۱۴|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۰۸-۱۲


یله بر نازکای چمن
رها شده باشی
یا در خنکای شوخ چشمه ای،
و زنجره
زنجیره بلورین صدایش را ببافد.
"شاملو"Andvari

برچسب‌ها:|۱۲:۰۸|myshkin
________________________________________________________

.....