۱۳۸۸-۰۶-۰۴


برخیز رامون
که فصل بازکردن پنجره‌ها رسید.Nessun Dorma
Mar adentro Soundtrack
Giacomo Puccini
900KB|۲۳:۲۳|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۸-۰۶-۰۱شادی های کوچک زنگی

برچسب‌ها:|۰۲:۴۸|نازلی
________________________________________________________

۱۳۸۸-۰۵-۲۶باشد که حافظه ام را از دست بدهم و از همه پل های در حال ریختن عبور کنم، اما همچنان می خواهم تو را ببینم. ستاره و شک را گزاف شمردم، در کنار بوته های گل سرخ روزهای عمر را به باد و فنا و قصه سپردم.
دردی عتیق، روزی گمان زده از نابودی که از صبحش بوی مرگ و نیستی به دماغ می خورد.
احمدرضا احمدی
Una Noche Mas
Yasmin Levy
1.14 MBبرچسب‌ها:|۱۲:۳۵|نازلی
________________________________________________________

۱۳۸۸-۰۵-۲۰


چشمانت را ببند،
که فردا روز ديگريست.


Romanza
Eddie Vedder
200 KB


|۱۶:۰۷|Brief Encounter
________________________________________________________

.....