۱۳۸۸-۰۸-۲۵تا به چشم هایت می نگرم
بوی آفتابی خاک
در مشامم می پیچد
در گندم زاری
میان سنبله ها محو می شوم...
سقوطی بی پایان
در هاله های سبز.
چشم های تو
هر روز به شکلی در می آیند
و تکه ای از راز خود را
برملا می کنند
رازی که
هرگز به تمامی آشکار نخواهد شد.

ناظم حکمت
ترجمه ی رسول یونان|۱۵:۳۱|نازلی
________________________________________________________

۱۳۸۸-۰۸-۱۳


...می دانی آقای بی بی سی مقیاس فاصله کلیک نیست، باور کنید دنیا جای کوچکی نیست، اصلا راستش را بخواهید اقیانوس که جای خودش را دارد، برای من صد کیلومتر هم دور است...خیلی خیلی دور...

An Ocean Apart
Julie Delpy


|۰۰:۱۰|Narges Gh
________________________________________________________

.....

Contributors

AilAr
Arash Xak
Bamdad
Brief Encounter
Dorma
Hozein
Insomniac
Myshkin
Times
امیر
نازلی