۱۳۸۹-۰۶-۲۷


زیباترین روزهایمان را
هنوز ندیده ایم
و زیباترین واژه ها را
هنوز برایت نگفته ام...

ناظم حکمتEpilogue
3519 kB

Party
3095 kB

By: Daniel Licht
From: Dexter Soundtrack|۱۱:۱۹|نازلی
________________________________________________________

۱۳۸۹-۰۶-۱۸


ای روز برآ که ذره‌ها رقص کنند
آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند
جانها ز خوشی بی‌سر و پا رقص کنند
در گوش تو گویم که کجا رقص کنند

هر ذره که در هوا و در هامونست
نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
هر ذره اگر خوش است اگر محزونست
سرگشته خورشید خوش بیچونست

هر ذره که در هوا و در کیوانست
بر ما همه گلشن است و هم بستانست
هرچند که زر زراههای کانست
هر قطره طلسمیست و در او عمانست

مولوی - رباعیات


The Dancers On The Ice
(La Marche de l'empereur)
Emilie Simon
0.8 MB

- بخاطر آذین و پرنده‌هایش.


|۲۳:۴۱|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۹-۰۶-۱۱


La montagna là
e la strada che piano vien giù
tra i pini e il sole
un paese
Mediterraneo da scoprire
con le chiese
Mediterraneo da pregare


Mediterraneo

Mango
1.5 MB


|۲۰:۳۱|AilAr
________________________________________________________

.....