۱۳۸۷-۱۱-۰۹نگه دار
حرمت دلی را
که گورش بی چراغه

بامداد
پویا محمودی

برچسب‌ها:|۱۶:۰۳|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۱-۰۷


به صحرا شدم،
جز حقارت خويش هيچ نيافتم.
"هنر سير و سفر"
آلن دوباتن
Paris, Texas
Ry Cooder
747 KB

برچسب‌ها:|۰۱:۲۲|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۱-۰۵در عشق او
چون او شدمشهرام ناظری
Journey to Eternity
1.7 MG

برچسب‌ها:|۰۴:۳۵|نازلی
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۱-۰۳صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است
خوشا به حال کسی
که لحظه لحظه اش از بانگ عشق سرشار است


(Ghir Enta (I Only Love You
Souad Massi
1.37Mb

برچسب‌ها:|۱۴:۴۴|myshkin
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۰-۲۹


در پياده رو مردی را ديدم در دهه چهارم زندگی،
نانی بر دست داشت ولبخند بزرگی برلب،
ودرحال حرکت بسمت خانه،
نگاهش به روبرو بود،
جايي که دو کودک آواز می خواندند و می دويدند و
هرازگاهی برمی گشتند، دستی تکان می دادند
و دوباره می دويدند...Agit
Adil Arslan
855 KB

برچسب‌ها:|۱۳:۲۰|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۰-۲۵


جاه طلبی بی پايان،
دايره انتقام،
مرثيه ای برای کشتار بی امان.


Remembering Munich - Munich Soundtrack
John Williams

برچسب‌ها:|۰۰:۰۷|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۰-۲۱


"من پيشرفت مهارنشدنی دارم،
حتی می توانم صدای بال زدن پروانه ها را بشنوم"
The Diving Bell and the Butterfly

بخاطرآور
بهمن باشی

برچسب‌ها:|۲۳:۴۶|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۸۷-۱۰-۱۶تمام شب را ، در کوچه باغ ها گشتم
صدای پای درختان بود
که با چکیدن باران به گوش می آمد
صدای پای درختان عاشقی که هنوز
ز باغ های خزان دیده کوچ می کردند

"نادر پور"

Conceiving You
Riverside
1.7 Mb


برچسب‌ها:|۱۳:۴۹|myshkin
________________________________________________________

.....