۱۳۹۱-۰۱-۰۴خوناب
در چشمه‌های خاطره می‌جوشد..

محمد مختاری

Song For Jesse 3.57 MB
Song For Bob 7.93 MB
The Assassination of Jesse James soundtrack
Nick Cave & Warren Ellis


|۰۲:۴۵|Nessun Dorma
________________________________________________________

۱۳۹۰-۱۲-۲۰


گاهی که برای خودم دل‌سوزی می‌کنم، همزمان حس می‌کنم بادی مرا به پهنه آسمان‌ها می‌برد

گفته‌ای از قوم Ojibwe
Link

A Whiter Shade of Pale
Unknown Cover
1MB


|۰۶:۳۵|Brief Encounter
________________________________________________________

.....

Contributors

AilAr
Arash Xak
Bamdad
Brief Encounter
Dorma
Hozein
Insomniac
Myshkin
Times
امیر
نازلی